Ana Sayfa Kütüphane

KÜTÜPHANE

Geziye çıkmadan önce mümkün olduğunca fazla kaynaktan araştırma yapmaya çalıştım, ancak yine de gezmeden bu eksiklik görülemiyor. Ülkenin dini ve milli destanlarını, efsanelerini bilerek gezmek, gezi rotasını çıkarırken festivallerin, bayramlarının tarihlerini göz önünde bulundurmak yardımcı olacaktır.

Ramayana Destanı

Hala yaşayan bir gelenek olan Ramayana birçokları için yaşayan dinsel inancın bir parçasıdır. Hintli çocuklar, birçok Batılı çocuğun masallarla büyütülmesine benzer bir biçimde, destandan alınmış öykülerle büyütülür.

Virakoça Destanı

İnkalar, egemenliklerini Titikaka Gölü'nün Bolivya kıyılarına dek genişletince, yerli Aymara halkının efsanelerini benimsemişler ve kendi ulusal bakış açılarını yansıtmak için Tiyahuanako kültürüyle değiştirmişlerdir.

İnka Efsanesi

İnkalar, MÖ XIII. yüzyılda And Dağları'nın yüksekliklerindeki Cuzco Vadisi'ne yerleştiklerinde neredeyse dört bin yıldır Peru'da uygar kabileler yaşamaktaydı. Başlangıçta, diğer birçoğu arasında yaşayan küçük, sıradan bir topluluktu. Onları komşularından ayırt eden hiçbir şey yoktu. Diğerlerinden ne daha az ne de daha çok uygardılar. Manko Kapak ilk yöneticileri oldu ve ilk zamanlar diğer kabileler İnka yönetimine kendi istekleriyle girdiler.

Semboller ve Anlamları

Çakra'nın Türkçe'deki karşılığı "çark"tır. Yaşamın sürekliliğini ve devirliliğini gösteren sürekli çözülüş ve kuruluşun kozmik simgesidir. Zamanı ve mekanı yaratıp yönetme eylemini sembolize eder.

Şiva inancına ait bir sembol olup, tanrı Şiva'nın yaratıcı gücüne işaret eder. Linga "erkek cinsel organı"dır ve her nasılsa üretim kültü ile Şiva kültü bir şekilde eşleştirilmiştir.

Bir güneş sembolü olan Svastika'nın sözcük anlamı "kendi kendine var olan"dır. Dört yöne salınmış kollarıyla tüm evreni simgeler. Dört sayısı içeren kutsal prensiplerle ilgilidir.